Biuro Rachunkowe “FK” Sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

 • telefon: 600-436-431
 • e-mail: info@biurofk.pl

» KSIĘGOWOŚĆ

księgi handlowe i ewidencje uproszczone

więcej informacji »

» KADRY I PŁACE

wynagrodzenia i administracja procesów kadrowych

więcej informacji »

» DORADZTWO

podatkowe, finansowe

więcej informacji »

» WSPARCIE

księgowe, finansowe, organizacyjne

więcej informacji »

Kadry i płace

Zdajemy sobie sprawę, iż dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważną dziedziną działalności jest prawidłowe zarządzanie kadrami, w szczególności optymalizacja zatrudnienia. Dlatego tak istotne jest dążenie do dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb organizacyjnych prowadzonej działalności oraz możliwości finansowych jego firmy.

W ramach oferowanych usług w obszarze kadr i płac zapewniamy usługi wspierające procesy administracji personalnej i całkowicie przejmujące zarządzanie procesem naliczania płac w firmie.

Dostosowujemy zakres świadczonych w tym obszarze usług do potrzeb klientów oferując różne pakiety, obejmujące:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika;
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych;
 • obliczanie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń);
 • przygotowywanie list płac;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (w tym przygotowanie deklaracji IFT-1/IFT-1R);
 • sporządzanie deklaracji ZUS ;
 • elektroniczną teletransmisję danych do ZUS i PFRON;
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych GUS,PFRON;
 • rozliczanie dofinansowań PFRON, Powiatowych Urzędów Pracy;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia;
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz pracowników poza granicami kraju;
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy.