Biuro Rachunkowe “FK” Sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

 • telefon: 600-436-431
 • e-mail: info@biurofk.pl

» KSIĘGOWOŚĆ

księgi handlowe i ewidencje uproszczone

więcej informacji »

» KADRY I PŁACE

wynagrodzenia i administracja procesów kadrowych

więcej informacji »

» DORADZTWO

podatkowe, finansowe

więcej informacji »

» WSPARCIE

księgowe, finansowe, organizacyjne

więcej informacji »

Wsparcie

Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnych czasach nie możemy ograniczać oferty jedynie do księgowości, administracji procesów kadrowych oraz doradztwa podatkowego. Każdego dnia borykacie się Państwo z wieloma innymi problemami natury finansowej oraz organizacyjnej, które w znaczny sposób rzutują na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W ramach oferowanych usług w obszarze wsparcia księgowego, finansowego i organizacyjnego zapewniamy:

 • ewidencjonowanie kosztów i przychód w podziale na źródła ich powstawania;
 • analizę kosztów i przychodów pod katem optymalizacji zysków;
 • analizę ekonomiczno-finansową: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych;
 • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych;
 • weryfikacja prawidłowości prowadzenia ksiąg i innych ewidencji dla celów podatkowych;
 • dostosowywanie rozwiązań podatkowych do indywidualnych potrzeb klienta;
 • uczestniczenie w procesach rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • uczestniczenie w procesach zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych;
 • pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania inwestycji (kredyty, leasing, pożyczka, dotacje);
 • przygotowanie i wdrożenie procedur przejmowania dokumentów, przekazywania informacji oraz sprawnej komunikacji z Klientem;
 • konfiguracja systemów komputerowych, przejęcie dokumentacji księgowej oraz migracja danych historycznych;
 • nadzór księgowy – comiesięczny przegląd ksiąg Klienta, weryfikacja księgowań z dokumentami źródłowymi, weryfikacja rozliczeń podatkowych.