Biuro Rachunkowe “FK” Sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

  • telefon: 600-436-431
  • e-mail: info@biurofk.pl

» KSIĘGOWOŚĆ

księgi handlowe i ewidencje uproszczone

więcej informacji »

» KADRY I PŁACE

wynagrodzenia i administracja procesów kadrowych

więcej informacji »

» DORADZTWO

podatkowe, finansowe

więcej informacji »

» WSPARCIE

księgowe, finansowe, organizacyjne

więcej informacji »

Zakres usług księgowych

Księgowość

Księgi handlowe zawsze wydają się bardzo skomplikowane. Książka przychodów i rozchodów czy też ryczałt ewidencjonowany również nie szczędzi nam kłopotów. Gąszcz obowiązujących przepisów zniechęca do prowadzenia działalności lub skutkuje konsekwencjami finansowymi.

Misją naszego biura jest dostosowanie rozwiązań ewidencyjnych do potrzeb Państwa firmy oraz zagwarantowanie prawidłowej ewidencji księgowej. Jest ona postawą prawidłowego rozliczenia podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz należytego wykorzystania otrzymanych danych dla potrzeb rachunkowości zarządczej.

Spotkania i rozmowy z klientem pozwalają nam zagłębić się w specyfikę prowadzonej przez niego działalności, co skutkuje możliwością dostosowania obowiązujących rozwiązań podatkowych oraz ewidencyjnych do jego potrzeb. Według nas ewidencja księgowa jest prowadzona nie tylko dla potrzeb rozliczeń publiczno-prawnych. Dzięki niej przedsiębiorca może kontrolować koszty oraz analizować poszczególne ośrodki powstawania zysków lub strat – czyli zarządzać przedsiębiorstwem.

Kadry i płace

Zdajemy sobie sprawę, iż dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważną dziedziną działalności jest prawidłowe zarządzanie kadrami, w szczególności optymalizacja zatrudnienia. Dlatego tak istotne jest dążenie do dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb organizacyjnych prowadzonej działalności oraz możliwości finansowych jego firmy.

Dla każdego naszego klienta ważne jest również prawidłowe prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników. Wiele problemów rodzą rozliczenia z ZUS i Urzędem skarbowym, w zakresie zawartych umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych. Nie wspominając już o wymaganiach stawianych przedsiębiorcom przez Państwową Inspekcję Pracy czy problemach pojawiających się w momencie zatrudniania cudzoziemców.

Problemy te nie są nam obce i jesteśmy w stanie służyć Państwu pomocą, we wszystkich dziedzinach związanych z zatrudnianiem pracowników. Ponieważ oczekiwania klientów są zróżnicowane, posiadamy rozbudowaną ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań.

Przeprowadzimy Państwa profesjonalnie przez wszystkie zagadnienia kadrowo-płacowe, gwarantując poczucie bezpieczeństwa i pozbawiając negatywnych konsekwencji nieprawidłowego zarządzania czy też nieprawidłowego rozliczania zatrudnianych pracowników.

Doradztwo podatkowe

Bliski kontakt z Doradcą Podatkowym oraz możliwość bieżących konsultacji w zakresie dostosowania podejmowanych decyzji finansowych do obowiązujących przepisów oraz potrzeb przedsiębiorstwa, to strategiczna sprawa w każdej działającej firmie. Gwarantujemy Państwu poczucie bezpieczeństwa także w tym zakresie. Nasi pracownicy, charakteryzujący się wysokim poziomem wiedzy i wieloletnim doświadczeniem są do Państwa dyspozycji oraz gotowi są udzielić wszelkiej pomocy podatkowej.

Nasze zaangażowanie w postępowania kontrolne oszczędzi Państwu dezorganizacji w pracy firmy i odsunięcia od jej bieżącej działalności, której niezakłócone prowadzenie jest ważne dla realizacji planowanych wyników finansowych.

Współpraca z nami gwarantuje Państwu ograniczenie kontaktów z wszelkimi instytucjami publicznymi w możliwym zakresie, tak aby nie odrywać Was od bieżących spraw. Zawsze chętnie spotkamy się celu omówienia dręczących Was problemów wynikających z trudności w interpretacji przepisów.

Wsparcie

Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnych czasach nie możemy ograniczać oferty jedynie do księgowości, administracji procesów kadrowych oraz doradztwa podatkowego. Każdego dnia borykacie się Państwo z wieloma innymi problemami natury finansowej oraz organizacyjnej, które w znaczny sposób rzutują na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Ważne jest sprawne pozyskanie środków finansowych, kontrolowanie ich wykorzystania, ustalenie strategii realizacji planów oraz skuteczne jej wdrożenie. Czasami w celu realizacji dużych przedsięwzięć niezbędna jest nawet zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie te potrzeby i chętnie będziemy uczestniczyć ich zaspakajaniu.